Thứ Hai, ngày 21 tháng 7 năm 2014

Thân hình như những đường cong sóng biếc

Girl xinh với nội y nóng bỏng làm tôn thêm 
những đường cong gợi cảm!
Những đường cong của sóng gợn!